Multidisipliner & Dijital Markalaşma

Dijitalleşme ve dijital markalaşma, endüstri 4.0’ın ruhudur. Teknolojinin artık çok kısa zaman dilimleri içinde katlamalı olarak büyüdüğü bir dönemde dijital pazar yapısı dijital markalaşma kavramı üzerinden şekillenecek diyebiliriz.

Başka bir deyişle, dijital markalaşma; birden fazla kanal tarafından desteklenen multidisipliner bir kavramdır. Bir reklamveren olarak temel amaç, iki yönlü iletişimi maksimum kılan ve marka için daha iyi dönüşüm oranları yaratan kanalları bulmaktır. Bu kanalları kısaca sıralarsak:

  • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO),
  • Arama Motoru Reklamları (PPC),
  • E-mail & SMS Marketing,
  • Sosyal Medya Pazarlama (Social Media Marketing),
  • Gelir Ortaklığı (Affiliate Marketing),
  • İnteraktif Karşılaştırma (Interactive Comparison),
  • Reklam Ortaklığı (Advertising Partnership),
  • Viral Pazarlama,
  • İçerik üretme/paylaşma

Strateji Geliştirme

Dijital Pazarlama Faaliyetlerinin Entegrasyonu, Eşgüdümlü Yönetilmesi ve
Kontrolü…

SWOT Analizi

SWOT analizi ile şirketin en güçlü ve zayıf taraflarını görmek mümkün.

A/B Testi

A/B testleri, ikili karşılaştırmalarla farklı içerik ve tasarım örneklerini karşılaştırmayı ifade eder.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu

CRO (Conversion Rate Optimization) internet pazarlaması ve özellikle e-ticaret pazarlaması sırasında, web sitesine gelen ziyaretçiler içinden en fazla oranda müşteri elde etmek için yapılan çalışmaların genel adıdır.

Anahtar Performans Göstergesi

KPI, (Key Performance Indicator), bir organizasyonun kilit noktalardaki performansını ve verimliliğini ölçümlenebilir, verilere indirgeyebilen bir değer hesaplama sistemidir.

Dijital Dönüşüm İçin;